/[clonezilla-sysresccd]/trunk/create-clonezilla-sysresccd/files/isofiles/clone.cfg
ViewVC logotype

Diff of /trunk/create-clonezilla-sysresccd/files/isofiles/clone.cfg

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 170 by sng, Sat Apr 9 21:34:35 2011 UTC revision 171 by sng, Sat May 28 23:28:30 2011 UTC
# Line 54  label Clonezilla Live - 1024x768 Line 54  label Clonezilla Live - 1024x768
54    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768
55    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
56    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
57    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791 nolocales    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791
58    
59  label Clonezilla Live - 800x600  label Clonezilla Live - 800x600
60    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 62  label Clonezilla Live - 800x600 Line 62  label Clonezilla Live - 800x600
62    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600
63    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
64    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
65    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788 nolocales    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788
66    
67  label Clonezilla Live - 640x480  label Clonezilla Live - 640x480
68    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 70  label Clonezilla Live - 640x480 Line 70  label Clonezilla Live - 640x480
70    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480
71    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
72    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
73    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785 nolocales    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785
74    
75  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)
76    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 78  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM Line 78  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM
78    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)
79    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
80    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
81    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791 nolocales toram=filesystem.squashfs    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791 nolocales toram=filesystem.squashfs
82    
83  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)
84    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 86  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM) Line 86  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)
86    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)
87    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
88    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
89    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788 nolocales toram=filesystem.squashfs    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788 nolocales toram=filesystem.squashfs
90    
91  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)
92    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 94  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM) Line 94  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)
94    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)
95    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
96    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
97    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785 nolocales toram=filesystem.squashfs    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785 nolocales toram=filesystem.squashfs
98        
99  label Clonezilla Live without framebuffer  label Clonezilla Live without framebuffer
100    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 102  label Clonezilla Live without framebuffe Line 102  label Clonezilla Live without framebuffe
102    MENU LABEL Clonezilla Live (Safe graphic settings, vga=normal)    MENU LABEL Clonezilla Live (Safe graphic settings, vga=normal)
103    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
104    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
105    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=normal nolocales nosplash    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=normal nolocales nosplash
106    
107  LABEL emptyM  LABEL emptyM
108    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 118  label Clonezilla Live - 1024x768 Line 118  label Clonezilla Live - 1024x768
118    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768
119    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
120    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
121    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791 nolocales ip=frommedia    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791 nolocales ip=frommedia
122    
123  label Clonezilla Live - 800x600  label Clonezilla Live - 800x600
124    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 126  label Clonezilla Live - 800x600 Line 126  label Clonezilla Live - 800x600
126    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600
127    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
128    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
129    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788 nolocales ip=frommedia    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788 nolocales ip=frommedia
130    
131  label Clonezilla Live - 640x480  label Clonezilla Live - 640x480
132    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 134  label Clonezilla Live - 640x480 Line 134  label Clonezilla Live - 640x480
134    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480
135    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
136    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
137    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785 nolocales ip=frommedia    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785 nolocales ip=frommedia
138    
139  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)
140    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 142  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM Line 142  label Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM
142    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)    MENU LABEL Clonezilla Live - 1024x768 (To RAM)
143    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
144    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
145    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791 nolocales toram=filesystem.squashfs ip=frommedia    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=791 nolocales toram=filesystem.squashfs ip=frommedia
146    
147  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)
148    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 150  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM) Line 150  label Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)
150    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)    MENU LABEL Clonezilla Live - 800x600 (To RAM)
151    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
152    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
153    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788 nolocales toram=filesystem.squashfs  ip=frommedia    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=788 nolocales toram=filesystem.squashfs  ip=frommedia
154    
155  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)
156    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 158  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM) Line 158  label Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)
158    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)    MENU LABEL Clonezilla Live - 640x480 (To RAM)
159    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
160    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
161    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785 nolocales toram=filesystem.squashfs  ip=frommedia    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=785 nolocales toram=filesystem.squashfs  ip=frommedia
162        
163  label Clonezilla Live without framebuffer  label Clonezilla Live without framebuffer
164    # MENU DEFAULT    # MENU DEFAULT
# Line 166  label Clonezilla Live without framebuffe Line 166  label Clonezilla Live without framebuffe
166    MENU LABEL Clonezilla Live (Safe graphic settings, vga=normal)    MENU LABEL Clonezilla Live (Safe graphic settings, vga=normal)
167    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
168    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
169    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=normal nolocales nosplash ip=frommedia    append initrd=/live/initrd.img boot=live config nomodeset nolocales noprompt noswap edd=on ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" vga=normal nolocales nosplash ip=frommedia
170    
171    
172    
# Line 184  label Clonezilla Live failsafe mode Line 184  label Clonezilla Live failsafe mode
184    MENU LABEL Clonezilla Live (Failsafe mode)    MENU LABEL Clonezilla Live (Failsafe mode)
185    # MENU PASSWD    # MENU PASSWD
186    kernel /live/vmlinuz    kernel /live/vmlinuz
187    append initrd=/live/initrd.img boot=live config union=aufs    ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" acpi=off irqpoll noapic noapm nodma nomce nolapic nosmp ip=frommedia nolocales nosplash vga=normal    append initrd=/live/initrd.img boot=live config  noswap nolocales edd=on nomodeset noprompt ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_prerun="/restorecd/prerun.normal" ocs_live_batch="no" ocs_lang="en_US.UTF-8" ocs_live_keymap="NONE" acpi=off irqpoll noapic noapm nodma nomce nolapic nosmp ip=frommedia nomodeset vga=normal nosplash
   
188    
189  ##############################################################################  ##############################################################################
190  # End of Clonezilla section  # End of Clonezilla section

Legend:
Removed from v.170  
changed lines
  Added in v.171

webmaster@linux.gr
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26